Cena

MALÝ FILMAŘSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Cena: 400 Kč - uhraďte do 15.2.2019 na naše číslo účtu: 2301210422 / 2010 a do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Tato položka obsahuje cestu vlakem do Prahy a zpět, jízdenky po Praze, materiály pro animační den, úterní společný oběd v Jídelně u lázní!