Kontaktní osobou je: 

                                                                                                                           

Mgr. Silvie Janovská (speciální pedagog pro první stupeň ZŠ)

Tel: 739 524 710

email: silvie@cbhteplice.cz

 

 

Příměstský tábor Teplice pořádá spolek GATE2YOU, z.s.

V roce 2017 jsme založili křesťansky orientovaný spolek s názvem Gate2you. Tento název má nastínit skutečnost, že chceme aktivně podporovat a inspirovat jedince, rodiny i společnost v jejich lidských, společenských i duchovních potřebách.

Naše vize a poslání

Chceme poskytovat podporu:

·         aktivním rodinám bez ohledu na vyznání a společenské postavení,

·         pro výchovu a celostní rozvoj dětí a mládeže s důrazem na protidrogovou prevenci a prevenci rasizmu

·         pro rozvoj duchovního, psychického, společenského i fyzického potenciálu člověka

·         pro etickou společenskou osvětu v duchu tradičních křesťanských principů

·         pro charitu a misii

Protože věřím, že tyto výše popsané vize a poslání našeho spolku jsou v dnešní době nesmírně důležité, tak se vynasnažím, aby náš spolek dobře fungoval a přinášel užitek lidem a vracel krásu a hodnoty do porušeného stvoření.

Váš

Mgr. Marek Janovský

Předseda Gate2you z.s.

 

Číslo účtu Gate2you z.s. : 2301210422 / 2010 (Fio Bank)

IČ Gate2you z.s. : 05986435

Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu L, vložce číslo 10453

Účetnictví pro náš spolek zpracovává účetní Bc. Zuzana Jahodová dane-ucetni-teplice.cz/