Příměstský tábor Teplice pořádá spolek GATE2YOU, z.s.

 

V roce 2017 jsme založili křesťansky orientovaný spolek s názvem Gate2you. Tento název má nastínit skutečnost, že chceme aktivně podporovat jedince v jejich lidských, společenských i  duchovních potřebách.

Naše vize a poslání

Chceme poskytovat podporu:

·         aktivním rodinám bez ohledu na vyznání a společenské postavení,

·         pro výchovu a celostní rozvoj dětí a mládeže s důrazem na protidrogovou prevenci a prevenci rasizmu

·         pro rozvoj duchovního, psychického, společenského i fyzického potenciálu člověka

·         pro etickou společenskou osvětu v duchu tradičních křesťanských principů

·         pro charitu a misii

Protože sama věřím, že tyto výše popsané vize a poslání našeho spolku jsou v dnešní době nesmírně důležité, tak se vynasnažím, aby náš spolek fungoval a přinášel užitek lidem a vracel krásu do porušeného stvoření.

Vaše

Mgr. Silvie Janovská

Předsedkyně Gate2you z.s.

 

Číslo účtu: 2301210422/2010

IČ: 05986435

Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu L, vložce číslo 10453